تبلیغات
انجمن علمی ریاضی دانشگاه فسا - آشنایی با رشته های ریاضیات و كاربردها
 
انجمن علمی ریاضی دانشگاه فسا
همه ی ادیان، هنرها و علوم شاخه های یک درخت هستند. «اینشتین»
 
 

ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درك نظمی است كه در وضعیت های ظاهراً پیچیده نهفته

است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند كه ما را قادر می سازند تا این نظم را توصیف كنیم.

دكتر دیبایی استاد ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران در معرفی

 

 

 

 

 

این علم می گوید: " علم ریاضی، قانونمند كردن تجربیات طبیعی است كه در گیاهان و بقیه مخلوقات مشاهده می كنیم . علوم ریاضیات این تجربیات را دسته بندی و قانونمند كرده و همچنین توسعه می دهند. "

دكتر ریاضی استاد ریاضی دانشگاه صنعتی امیركبیر نیز در معرفی این علم می گوید : " ریاضیات علم مدل دهی به سایر علوم است . یعنی زبان مشترك نظریات علمی سایر علوم، علم ریاضی می باشد و امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان كرد، علم نمی باشد .

 

ماهیت

ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد یكسری فرمول و قواعد نیست كه همیشه و در همه جا بتوان از آن استفاده كرد بلكه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فكر كردن برای رسیدن به جواب است و برای به دست آوردن این توانایی ، دانشجو باید صبر و پشتكار لازم را داشته باشد تا بتواند حتی به مدت چندین ساعت در مورد یك مسئله ریاضی فكر كرده و در نهایت با ابتكار و خلاقیت آن را حل كند.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از پایان تحصیلات، در ادارات دولتی برای مسوولیت هایی كه به نوعی با تجزیه و تحلیل مسائل سروكار دارند، در بخش خصوصی در اموری همانند طراحی سیستم ها در امر بهینه سازی و بهره وری، در بخش صنعت برای اموری همانند مدل سازی های ریاضی و در آموزش و پرورش و  ...، مسوولیت های متفاوتی را به عهده گیرند.

 

گرایش های مقطع لیسانس

رئیس اتحادیه بین المللی ریاضیدانان جهان در یازدهمین اجلاس آكادمی جهان سوم كه در تهران برگزار شد، عنوان كرد كه بهتر است بگوییم ریاضیات و كاربردهای آن، نه اینكه ریاضیات را به محض و كاربردی تفكیك كنیم چرا كه به اعتقاد ریاضیدان ها هیچ مقوله ریاضی نیست كه روزی كاربردی برای آن پیدا نشود . ریاضیات محض بیشتر به قضایا و استدلال ها، منطق موجود در آن ها و چگونگی اثباتشان می پردازد اما در ریاضیات كاربردی چگونه استفاده كردن و به كار گرفتن قضایا، آموزش داده می شود، به عبارت دیگر در این شاخه، كاربرد ریاضیات در مسائل موجود در جامعه بیان می گردد .

وقتی صحبت از ریاضی محض می شود نباید تصور كرد كه تنها باید در گوشه ای نشست و به حل مسائل ریاضی پرداخت بلكه این علم، به خصوص در مدارج بالا، ارتباط نزدیكی با طبیعت دارد به عبارت دیگر ایده های ریاضی از ذهن پژوهشگران نمی روید بلكه ریاضیدان ها غالباً الهام خود را از طبیعت می گیرند و به قول فوریه ریاضیدان مشهور قرن نوزدهم فرانسه تعمق در طبیعت، پربارترین منابع اكتشافات ریاضی است.

عموماً ریاضیات كاربردی به شاخه ای از ریاضی گفته می شود كه كاربرد علمی مشخصی داشته باشد برای مثال در اقتصاد، كامپیوتر، فیزیك و یا آمار و احتمال كاربرد داشته باشد و ریاضی محض نیز به شاخه ای گفته می شود كه به نظریه پردازی ریاضی می پردازد اما باید توجه داشت كه امروزه این دو گرایش آن چنان در هم ادغام شده اند كه مرزی را نمی توان بین آن ها مشخص كرد .

گاه یك تئوری كاملاً محض وارد مرحله كاربردی شده و چون در عمل با مشكل روبرو می شود، بار دیگر به حوزه تئوری برمی گردد و در نهایت پس از رفع نقایص، دوباره وارد مرحله كاربردی می شود . یعنی یك تعامل و ارتباط دوجانبه ای بین ریاضی كاربردی و محض وجود دارد و هر یك از این دو شاخه، از تجربیات شاخه دیگر به بهترین نحو استفاده می كند و به همین دلیل یك ریاضیدان موفق باید از هر دو شاخه اطلاع داشته باشد.

 

ریاضی كاربردی

هدف از این شاخه تربیت كارشناسی است كه با اندوخته كافی از دانش ریاضی، توانایی تحلیل كمی از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه ریزی را كسب نموده، توان ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشد .

 

ریاضی محض

هدف از این شاخه ریاضی، تربیت متخصصان جامع در علوم ریاضی است كه آمادگی لازم برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی را داشته باشند. آشنایی با تجزیه و تحلیل مسائل در قالب ریاضی و مدل سازی ریاضی نیز از اهداف دیگر شاخه ریاضی محض است .

 

ریاضیات و كاربردها

در رشته ریاضیات و كاربردها، امكان اخذ30 واحد درسی از رشت ههای دیگر وجود دارد. این واحدها كه كهاد نام دارند می توانند برحسب امكانات دانشگاه از رشته های نزدیك به ریاضی نظیر آمار و كاربردها، علوم كامپیوتر یا صنایع اخذ شوند . یا از رشت ههایی كه پایه اصلی آن ها ریاضی است، نظیر رشته های مهندسی. یعنی این رشته ی تازه تاسیس علاوه بر انعطاف پذیری نسبت به گرایش های رشته ریاضی، برای عینی شدن عنوان رشته، دانشجو را با كاربردهای ریاضی در رشته های دیگر آشنا می كند.

برنامه ی آموزشی مصوب شورای برنام هریزی آموزش عالی برای رشته های علوم ریاضی، شامل

 1- ریاضیات و كاربردها  2- آمار و كاربردها 3- علوم كامپیوتر، از تارنمای زیر، از دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل بازیابی است.                                               http://www.gostaresh.msrt.ir/Files/Course/3‐b‐3.pdf

 

معرفی مختصری از چند درس تخصصی

ریاضیات گسسته

هدف از این درس، آشنایی با زمینه های مختلف ریاضیات گسسته و كاربردهای آن با تاكید بر اثبات و ارائه الگوریتم های مناسب است . سرفصل های این درس عبارتند از معادله تفاضلی و رابطه بازگشتی ، تابع مولد، اصل شمول و طرد، گراف و ماتریس، تطابق و دیگر كاربردهای گراف، جبر بول و كاربردهای آن و آشنایی با طرح های بلوكی، مربع لاتین، صفحه های تصویری، كدگذاری و رمزنگاری .

برنامه سازی پیشرفته

در این درس، دانشجویان به مباحثی همچون برنامه سازی صحیح ، مستند سازی برنامه ها ، برنامه سازی ساخت یافته، آشنایی با زبان دوم برنامه سازی و مقایسه آن با زبان اول، اشكال زدایی و آزمایش برنامه، حصول اطمینان از صحت برنامه ها ، الگوریتم های غیر عددی شامل پردازش رشته ها، روش های جستجو و مرتب كردن ، آشنایی مقدماتی با كامپایلرها و دیگر برنامه های مترجم، اجرای طرح های بزرگ و ... می پردازند.

آنالیز عددی

هدف از این درس، ارائه الگوریتم های عددی و بررسی خطاهای ایجاد شده از حل عددی مسائل است . در خصوص روش های تكراری، بررسی همگرایی و نرخ همگرایی نیز مورد تاكید می باشند . در این درس سرفصل های موجود عبارتند از نمایش اعداد حقیقی، انواع مختلف خطاها، آنالیز خطاها، حل معادلات خطی، مشتق و انتگرال گیری عددی و حل معادلات دیفرانسیل عددی .

ساختمان داده ها

در این درس، دانشجویان با آرایه ها ، بردارها، ماتریسها ، صف ها و ردیف ها، لیست های پیوندی، خطی، حلقوی، روش نمایش و كاربرد لیست های پیوندی، درخت ها و پیمایش آن ها، روش نمایش و كاربرد درخت ها، درخت های تصمیم گیری، گراف ها و نمایش آن ها، تخصیص حافظه به صورت پویا و مسائل مربوط آشنا می شوند .

تحقیق در عملیات

در این درس، دانشجویان با زمینه تحقیق در عملیات، انواع مدل ها و مدل های ریاضی، برنامه ریزی خطی، شبكه ها و مدل حمل و نقل، سایر مدل های مشابه، آشنایی با برنامه ریزی متغیرهای صحیح ،برنامه ریزی پویا، برنامه ریزی غیر خطی و مدل های احتمالی آشنا می گردند .

آنالیز ریاضی

آنالیز نام عمومی آن بخش هایی از ریاضیات است كه با مفاهیم حد و همگرایی مربوط اند و در آن ها موضوعاتی مثل پیوستگی و انتگرال گیری و مشتق پذیری و توابع غیرجبری بررسی می شود . این موضوعات را معمولاً در عرصه اعداد حقیقی یا اعداد مختلط و توابع مربوط به آن ها بحث می كنند ولی می توان آنها را در هر فضائی از موجودات ریاضی كه در آن مفهوم نزدیكی  (فضای توپولوژیك) یا فاصله (فضای متریك) وجود دارد به كار برد. آنالیز ریاضی از كوشش های مربوط به دقیق كردن مبانی و تعریف های حسابان سر برآورده است . انالیز ریاضی در واقع به نقاط استثنایی ریاضیات می پردازد . كلمه انالیز به همین معنی است. مثلا در مورد انتگرال، انتگرال معمولی به انتگرال ریمان -اشتیل یس و انتگرال لبگ تعمیم می یابد. آنالیز ریاضی زمینه ای ظریف و دقیق است. در واقع حسابان قسمت كاربردی و بدون در نظر گرفتن جزییات آنالیز محسوب می شود .

جبر

جبر شاخه ای از علم ریاضیات است كه به مطالعه ساختار و كمیت می پردازد . در جبر از نشانه ها و معادلات برای نشان دادن ارتباط بین مفاهیم جبری استفاده می كنند . متغیرها و ثابت های مختلفی در روابط جبری وارد می شود و طبق اصول خاصی كه برای هر كدام از انواع این معادلات مقرر شده مقادیر متغیرها به دست می آید . می توان جبر را تعمیم و تجریدی از حساب دانست كه در آن بر خلاف حساب عملیاتی مانند جمع و ضرب نه بر اعداد بلكه بر نمادها انجام می گیرد . جبر در كنار آنالیز و هندسه یكی از سه شاخه اصلی ریاضی محض است. جبر مجرد : جبر مجرد به مطالعه ساختارهای جبری پیشرفته تر مثل گروه و حلقه و میدان می پردازد و خود به جبر جابجایی و جبر ناجابجایی تقسیم می شود .

جبر خطی : بررسی نگاشت های خطی میان فضاهای برداری و فضاهای برداری در حیطهٔ این جبر است كه كاربردهای بسیاری در شاخه اهی گوناگون دارد .

آینده شغلی ، بازار كار، درآمد

كاربرد ریاضی در علوم مختلف انكارناپذیر است . برای مثال مبحث آنالیز تابعی در مكانیك كوانتومی، كاربرد كه یك معادله ریاضی است، مورد  « لاپلاسی » بسیاری زیادی دارد و یا در بیشتر رشته های مهندسی معادله استفاده قرار می گیرد . در جامعه شناسی نیز نظریه احتمال و نظریه گروه ها نقش بسیار مهمی ایفا می كند. در كل باید گفت كه همه صنایع ،زیر ساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراكز صنعتی و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدان ها در كنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم حضوری فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه می شود، نتیجه كار تیمی آن هاست.

دكتر ریاضی از اساتید دانشگاه در مورد فرصت های شغلی موجود در ایران می گوید: "اگر در جامعه ما مشاغل جنبه علمی داشته باشند، قطعاً به تعداد قابل توجهی ریاضیدان نیاز خواهیم داشت چون یك ریاضیدان می تواند مشكلات را به روش علمی حل كند . البته این به آن معنا نیست كه در حال حاضر هیچ فرصت شغلی برای یك ریاضیدان وجود ندارد اما باید حضور ریاضیدان ها در مراكز تحقیقاتی و صنعتی پررنگ تر باشد . هرچقدر كه شغل یك فرد تخصصی تر شود، میزان ریاضیاتی كه لازم دارد، بیشتر می گردد. برای مثال یك مهندس الكترونیك از آنالیز تابعی و فرآیندهای تصادفی استفاده می كند و یا یك برنامه ریز پروژه های اقتصادی از مطالب پیشرفته آماری مانند سریهای زمانی ، به عنوان ابزار كار یاری می گیرد . به همین دلیل امروزه تربیت متخصصان علم ریاضی، یعنی افرادی كه قادر هستند ریاضیات مورد نیاز را آموزش داده و یا تولید كنند، اهمیت بسیار زیادی دارد . چرا كه لازمه پیشرفت در تكنولوژی ، توجه به دانش ریاضی می باشد. "

اما یكی از دانشجویان این رشته نظر جالبی در مورد توانایی یك فارغ التحصیل رشته ریاضی دارد . درست است كه در جامعه ما مكان مشخصی برای جذب فارغ التحصیلان ریاضی وجود ندارد اما یك لیسانس ریاضی به دلیل نظم فكری و بینش عمیقی كه در طی تحصیل به دست می آورد، می تواند با مطالعه و تلاش شخصی در بسیاری از شغل ها ، حتی شغل هایی كه در ظاهر ارتباطی با ریاضی ندارد موفق گردد.

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه

شاید مهم ترین توانایی علمی یك دانشجوی ریاضی، تسلط بر درس ریاضی دبیرستان باشد كه این امر صرفاً زاییده علاقه شخصی به این درس است.

این رشته نیازمند دانشجویانی است كه از نظر ذهنی آمادگی جذب ایده های جدید را داشته باشند و بتوانند الگوها و نظم را درك كرده و مسائل نامتعارف را حل كنند . به عبارت دیگر یك روحیه علمی ، تفكر انتقادی و توانایی تجزیه و تحلیل داشته باشند . از آنجا كه ریاضیات ورود به عرصه های ناشناخته و كشف قوانین آن است، علاقمندی به مباحث ریاضی از همان دوران تحصیل در دبیرستان مشخص می شود . همین علاقمندی است كه می تواند راه های بسیار سخت را برای دانشجوی این رشته هموار سازد . یك ریاضیدان قبل از هر چیز باید جرات قدم گذاری در وادی ناشناخته ها را داشته باشد به طور كلی دقت تجزیه و تحلیل صحیح و صبر و پشتكار سه عامل اصلی در توفیق داوطلب در این رشته می باشد .

 

وضعیت كنونی نیاز كشور به این رشته

دكتر بابلیان معتقد است هر وزارتخانه یا شركتی نیاز به افرادی دارد كه علاوه بر دانستن الفبای كامپیوتر، دارای توانایی تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مناسب باشند . در این زمینه شركت ها می توانند فارغ التحصیلان ریاضی محض و یا كاربردی را جذب نمایند . رشته های مختلف ریاضی جایگاه وسیعی در جامعه دارند از آن جمله تمام رشته های مهندسی، رشته های مختلف علوم پایه فیزیك ، شیمی ،زیست شناسی ، زمین شناسی، پزشكی، علوم كامپیوتر، اكتشافات فضایی ، بازرگانی، برنامه ریزی های دولتی، غالب رشته های وابسته به صنعت، مدیریت و رشته های مختلف كشاورزی به رشته ریاضی وابسته اند و از آن به طور مستقیم استفاده می كنند؛ همچنین بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی كشور در طرح های مختلف نظیر نفت، پتروشیمی، حمل و نقل و  ...، مستقیم و یا غیرمستقیم از ریاضی استفاده می كنند.

 

نكات تكمیلی

گرایش های مختلف مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری

فارغ التحصیلان مقاطع كارشناسی ریاضی كاربردی می توانند در مقاطع كارشناسی ارشد در گرایش های مختلف تحقیق در عملیات، آنالیز عددی، نظریه كنترل، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و ریاضی فیزیك به تحصیل ادامه دهند . فارغ التحصیلان كارشناسی ریاضی محض و دبیری می توانند در مقاطع كارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف آنالیز ریاضی، جبر، هندسه و منطق ادامه تحصیل دهند . در هر یك از گرایش های یاد شده زیر شاخه های تخصصی تری وجود دارد كه در مقطع دكترای تخصصی و نیز در رساله دكتری به آن پرداخته می شود .

مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری

نظر به این كه در مقاطع تحصیلات تكمیلی به جنبه های پژوهشی، تحقیقاتی و كاربردی با دیدی عمیق تر پرداخته می شود، فارغ التحصیلان این مقاطع دارای توانایی های علمی و تحقیقاتی و محاسباتی زیادی هستند و در كارهای اجرایی نقش مهم و ارزنده ای دارند . در مقطع دكتری، دانشجویان ضمن افزایش مراتب علمی خود در یك زمینه خاص، قدرت، توان و صلاحیت خود را در جهت انجام طرح های تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه ای افزایش می دهند و قادر به توسعه مرزهای دانش و رفع معضلات علمی و اجرایی از طریق پژوهش می باشند .

فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تكمیلی می توانند با توجه به تخصص ویژه خود، در مراكز علمی و پژوهشی، مراكز تحقیقاتی، دانشگاه ها و صنایع و مراكز آموزش عالی به عنوان عضو هیات علمی یا عضو پژوهشی جذب گردند . خوشبختانه با رویكرد صنایع و مؤسس ها به انجام امور تحقیقاتی، هم اكنون امكان جذب بسیاری از فارغ التحصیلان تحصیلات تكمیلی رشته های ریاضی، فراهم شده است .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : فایزه قربانی پور

اعضای انجمن:

رامین نصیری

نداقاسمی

امید امیری

پروین احمدی

فایزه قربانی پور

صفحات جانبی
نظرسنجی
از فعالیت های انجمن علمی ریاضی دانشگاه در این دوره راضی هستید؟؟؟

از فعالیت های انجمن علمی ریاضی دانشگاه در این دوره راضی هستید؟؟؟

از فعالیت های انجمن علمی ریاضی دانشگاه در این دوره راضی هستید؟؟؟

از فعالیت های انجمن علمی ریاضی دانشگاه در این دوره راضی هستید؟؟؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :